(layout) 2014613_78091.jpg                                                          (head-n) 201189_49610.gif (head-n) 201189_49621.gif (head-n) 201189_49630.gif
(head-n) 201189_49640.gif
(left-menu) 201189_51304.gif

 


(left-menu) 201189_51391.gif

 

 

Call Us


+66 (0) 84 111 8798

 
 
(bulet) 2011810_42963.gifBelt Conveyor   สายพานลำเลียง

           Part Separator
   Belt for LENs   

ายพานลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียด

-   โครงสร้างสามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบบเหล็ก เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียม และ แสตนเลส
-   การเชื่อมต่อสายพานจะเลือกการเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับแรงดึง และความคงทน 

-   อุณหภูมิของสายพานจะเลือกให้เหมะสมกับลักษณะงาน 
-   ชุดการขับเคลื่อนสายพานจะออกแบบให้เหมาะกับงาน เช่น แรงดึง การเสียดสี 

    ของการเคลื่อนที่ และความยาวของสายพาน เป็นต้น

-   ชุดขับเคลื่อนเป็นเกียร์มอเตอร์ทดแรง มอเตอร์ขับโดยตรง หรือ อินเวอร์เตอร์

-   สามารถต่อสัญญาณ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โรบอท เซ็นเซอร์ และการด์ป้องกันพื้นที่ทำงาน

          
 Central Belt Conveyor    
         
Belt for Boxes Rotate Table Part Separator